Begeleiding tijdens survivalkamp

Een survivalkamp kan niet zonder enthousiaste begeleiding die de kinderen sturing geven gedurende een vakantieweek. Niet iedereen is geschikt om als begeleider bij een survivalkamp aan de slag te gaan. Je zult namelijk een aantal goede eigenschappen moeten hebben, zoals affiniteit met kinderen, sociaal, verantwoordelijkheidsgevoel, geduldig etc.

Een professionele organisatie van survivalkampen zal uitvoerig aandacht besteden aan de werving- en selectieprocedure van begeleiders. Denk hierbij aan intakegesprekken waarbij gekeken wordt of iemand geschikt is om als begeleider van een survivalkamp mee te gaan.

Daarnaast kunnen organisatiegebonden trainingen bijdragen aan de kwaliteit van de begeleiders van een survivalkamp. Gedurende een training wordt dieper ingegaan op belangrijke aandachtspunten en worden de begeleiders getraind in de werkzaamheden die zij uit gaan voeren.

Naast het begeleiden van de kinderen gedurende een survivalkamp heb je natuurlijk ook te maken met specifieke begeleiding van de buitensportactiviteiten. Buitensportinstructeurs worden ingezet om de activiteiten gedurende een survivalkamp op een goede en veilige manier te begeleiden.

De instructeurs die de activiteiten van het survivalkamp begeleiden, dienen ook gekwalificeerd te zijn. Wat houdt gekwalificeerd dan in? Dat is eenvoudig, de instructeurs dienen getraind/geschoold te zijn voor de activiteit die ze gedurende het survivalkamp begeleiden.

Veelal worden voor survivalkampen mensen ingezet die een buitensportopleiding hebben gevolgd. Denk hierbij aan het CIOS en Sport en Bewegen die mensen opleiden tot buitensportinstructeur- / docent.
Professionele organisaties van survivalkampen zullen aanvullende buitensporttrainingen aanbieden voor de begeleiders. Tijdens een buitensporttraining komen alle basisvaardigheden en de benodigde basiskennis op het gebied van survivalkampen aan bod. Diverse onderwerpen worden behandeld, waaronder materiaal, veiligheid en technieken

Meer info:
- Jeugdvakanties
- Zomerkampen
- Vakantiekampen
- Ponykampen
- Jeugdkampen
- Kinderkampen